Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use.


Privacy Policy Agree
V

WASTELESS LAND 2022

342 kg - this is how much municipal waste was generated by an average person in Poland in 2020

Humans are the only inhabitants of our planet who produce and leave behind waste harmful to themselves and other creatures. The environment is being affected by an enormous amount of garbage generated by humans, which disrupts the natural functioning of ecosystems. Waste management is a global problem, and projections indicate that this situation is not going to get better any time soon.

It's time to change our relationship with resources we use and things we produce.

Wasteless Land is a circular economy hackathon. In 2022 onEarth foundation will launch a third edition in three Polish cities.

The aim of the hackathon is to give participants the tools and knowledge to solve environmental problems and start grassroot initiatives in their communities.

We believe that in times of environmental crisis, it is the civic action of highly motivated individuals that has the potential to bring a positive change.
342 kg - tyle odpadów komunalnych wytworzył w 2020 statystyczny Polak

Ludzie to jedyni mieszkańcy naszej planety, którzy wytwarzają oraz pozostawiają po sobie szkodliwe dla siebie i jej pozostałych mieszkańców odpady. Środowisko jest stale narażone na wpływ ogromnej ilości śmieci generowanej przez człowieka, które zakłócają naturalne funkcjonowanie ekosystemów. Zarządzanie odpadami już teraz jest ogromnym światowym problemem, a prognozy wskazują, że ta sytuacja szybko się nie zmieni.
Czas zmienić sposób, w jaki korzystamy z zasobów oraz nasz stosunek do posiadanych przedmiotów.

Wasteless Land to hackathon gospodarki cyrkularnej. W 2022 obędzie się jego trzecia edycja - tym razem już w trzech miastach Polski.

Celem hackathonu jest przekazanie uczestnikom narzędzi i wiedzy do oddolnego rozwiązywania problemów ekologicznych własnych społeczności.
Wierzymy, że dobie kryzysu ekologicznego to właśnie oddolne działanie silnie zmotywowanych jednostek ma potencjał do zmiany świata.

LOCATIONS

Wasteless Land 2022 - locations:

Warsaw - 15-16.10.2022

Warsaw - 5-6.11.2022

Kraków - 19-20.11.2022

Follow our social media channels to find out when recruitment for the hackathon will start.

LOKALIZACJE

Wasteless Land 2022 - lokalizacje:

Wrocław - 15-16.10.2022

Warsaw - 5-6.11.2022

Kraków - 19-20.11.2022

Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych, żeby dowiedzieć się, kiedy ruszy rekrutacja do udziału w hackathonie.

2021

Wasteless Land 2021 odbył się w dniach 6-7 listopada w Krakowie. W wydarzeniu wzięło udział 25 osób uczących się w szkołach średnich.


Inspirację do działania stanowiły prezentacje, które przedstawili:

Tomasz Bator z MPO Kraków - prezentacja o sposobie zarządzania odpadami na terenie Miasta Krakowa.


Michał Sroq Sroczyński (Fundacji All In) - o działaniach Fundacji All In i projektach książkodzielni, ciuchodzielni i jadłodzielni.


Uczestników wspomagali mentorzy - prawdziwi specjaliści w swoich dziedzinach, którzy poświęcili dużą część swojego weekendu na pracę z zespołami. Byliście niesamowici! Ewa Kucharska z Cluster Offices, Maciej Rys z PROIDEA, Michał Misiek z Airly, Anna Mirzyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Karolina Paluch z The Temple, Wojciech Smoleń z hubraum.


Jury złożone z Izabela Chyłek, Mateusz Zmyslony, Filip Jarmakowski i Kamila Knap przyznało następujące nagrody pięciu zespołom:

2021

Wasteless Land 2021 took place on November 6-7th in Krakow. The event was attended by 25 high school students.


The inspiration for the action came from the presentations given by:

Tomasz Bator from MPO Krakow - a presentation on waste management in the City of Krakow.


Michał Sroq Sroczyński (All In Foundation) - about the activities of the All In Foundation and the projects of the book, clothes and food sharing.


The participants were assisted by mentors - specialists in their fields who devoted a large part of their weekend to work with the teams. Ewa Kucharska from Cluster Offices, Maciej Rys from PROIDEA, Michał Misiek from Airly, Anna Mirzyńska from Cracow University of Economics, Karolina Paluch from The Temple, Wojciech Smoleń from Hubraum supported the participants with precious advice.


The jury composed of Izabela Chyłek (manager, city activist), Mateusz Zmyslony (Eskadra, Open Eyes Economy Summit, activist), Filip Jarmakowski (City of Krakow) and Kamila Knap (onEarth Foundation) awarded the following prizes to five teams:

2021 FINALISTS

2021 Nagrodzone projekty:

1st Place: Project Bino

Link to presentation
a smartphone application that uses gamification to increase the amount of waste people collect

Team: Mateusz Miliutin, Martyna Jacak, Agata Polek, Gabriela Tańcula

2nd Place: Team Less Waste More Taste

Link to presentation
For the project of the campaign reducing plastic consumption in the HoReCa industry

Team: Julia Grodek, Tymoteusz Piernaczyk, Maja Mukerji

3rd place ex aequo: Team Collars

Link to presentation
For the project Meter of space for climate: social pocket parks

Team: Natalia Drozd , Julia Jagiełło, Eryk Ruta, Natalia Chammas

3rd place ex aequo: Team “Weight it”

Link to presentation
For the project reducing the amount of packaging

Team: Ignacy Łątka, Patrycja Konieczna, Krzysztof Turecki, Agnieszka Sporysz, Piotr SrokaDistinction - for the Sapere_aude project - a social campaign limiting consumption behaviour and encouraging self-reflection

I miejsce

Link do prezentacji
zespół Brązowe Karły za projekt aplikacji Bino - łączej wykorzystującej grywalizację do zwiększania ilości zbieranych przez ludzi odpadów

Autorzy: Mateusz Miliutin, Martyna Jacak, Agata Polek, Gabriela Tańcula

II miejsce

Link do prezentacji
zespół Less Waste More Taste za projekt kampanii ograniczającej zużycie plastiku w branży HoReCa

Autorzy: Ignacy Łątka, Patrycja Konieczna, Krzysztof Turecki, Agnieszka Sporysz, Piotr Sroka

III miejsce ex aequo

Link do prezentacji
zespół Kołnierzyki – za projekt Metr dla klimatu: społeczne parki kieszonkowe

Autorzy: Ignacy Łątka, Patrycja Konieczna, Krzysztof Turecki, Agnieszka Sporysz, Piotr Sroka

III miejsce ex aequo: Team “Weight it”

Link do prezentacji
za projekt ograniczający ilość opakowań

Autorzy: Ignacy Łątka, Patrycja Konieczna, Krzysztof Turecki, Agnieszka Sporysz, Piotr SrokaWyróżnienie – za projekt sapere_aude – kampanię społeczną ograniczającą zachowania konsumpcyjne i skłaniającą do samorefleksji.

2020

Between 10 and 13 December 2020, the onEarth Foundation realised the first edition of Wastless Land. The online eco-hackathon focused on the problem of rubbish being left in the wilderness, using the Błędów Desert as an example and creative laboratory. The task was addressed to the residents of Malopolska in the age group of 16-35 years, in particular to young professionals and students of such fields as spatial design, recycling, marketing, gamification, ecology and engineering, as well as high school students from Olkusz and its surroundings.
W dniach 10 – 13 grudnia 2020 roku Fundacja onEarth zrealizowała pierwszą edycję Wastless Land. Eko-hackathon online skupiał się na problemie pozostawiania śmieci w środowisku naturalnym, koncentrując się na przykładzie obszaru Pustyni Błędowskiej. Wydarzenie adresowane było do mieszkańców Małopolski w wieku 16-35 lat w szczególności do młodych profesjonalistów i studentów dziedzin takich jak: projektowanie przestrzenne, recykling, marketing, ekologia i inżynieria. Pracę 33 osób uczestniczących wspierało czterech mentorów.
Uczestnicy zgłosili w sumie 12 projektów do oceny jury. Projekt WASTELESS LAND został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

2020 FINALISTS

2020 Nagrodzone projekty:

I. Place - EKOAZA

I. Miejsce - EKOAZA

Team: Marta Kutrzeba, Gabriela Kniszner, Michał Łabucki, Alek Rokosz

Ekipa: Marta Kutrzeba, Gabriela Kniszner, Michał Łabucki, Alek Rokosz

II. Place - Mykobot

II. Miejsce - Mykobot

Mycobot – a mythical creature brought to life as the missing link in the unstoppable technological acceleration of the world. A nomadic robot controlled by artificial intelligence, living in symbiosis with an oyster mushroom, travels across the space littered by humans. Mycobot with its calm movement on the sand collects what is left by humans – it starts with cigarette butts, as they are the most harmful to the environment. In real time it decomposes cigarette butts into biopolymer.

Mykobot mityczne stworzenie powołane do życia jako brakujące ogniwo niepowstrzymanej akceleracji technologicznej świata. Robot - nomada sterowany sztuczna inteligencją żyjący w symbiozie z grzybem - boczniakiem ostrygowatym przemierza połacie zaśmieconej przez człowieka przestrzeni. Mykobot swoim spokojnym ruchem po piasku zbiera to co pozostawił człowiek - zacznie od niedopałków - one bowiem są najbardziej szkodliwe dla środowiska. W czasie rzeczywistym rozkłada niedopałki na biopolimer.

Team: Marta Nawrot, Agata Polak, Jagoda Wójtowicz, Urszula Żachowska

Ekipa: Marta Nawrot, Agata Polak, Jagoda Wójtowicz, Urszula Żachowska

III. Place - Grzyby Błędowskie

III. Miejsce - Grzyby Błędowskie

Team: Maja Bielawska, Bartosz Knap, Weronika Majta, Maja Matczewska, Marcin Mróz

Ekipa: Maja Bielawska, Bartosz Knap, Weronika Majta, Maja Matczewska, Marcin Mróz

By using our website, you agree to our cookie policy